dołącz do nas!!!!

Salon Obuwniczy

Sklep Obuwniczy
Pasaż RONDO
Anies

61-131 POZNAŃ
ul. Zamenhofa 133
I piętro, sklep nr 24
tel. (061) 877-03-28
Nasz sklep  obuwniczy - Pasaż Rondo


Kontakt:anies@anies.pl

 

SESJE COACHINGOWE DLA FIRM

Nasze Przedsiębiorstwo uczestniczy w sesji coachingowej realizowanej na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przez firmę DEA Konsulting Izabela Tokarska.

Sesje organizowane są w ramach projektu pn.: „Wsparcie współpracy sfery nauki
i przedsiębiorstw w Wielkopolsce” (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw).